Вноска от:
661,00 лв.
с ДДС / Месец
Информация за калкулатора* * Всички посочени суми са с включено ДДС.
**Финансовите параметри са примерни и са валидни за бизнес клиенти. За оферта за физически лица – моля, свържете се с нас. В посочената лизинговата вноска не са включени допълнителни разходи, свързани с комисионни по обслужване на сделката.
*** Посоченият лимит на пробега е валиден само по отношение на включените разходи и услуги за целия срок на Договора.
**** Посочените сервизни разходи за поддръжката на автомобила са базирани на препоръките на Доставчика за обслужване, в съответствие с посочения лимит на пробег.
***** Всички посочени суми са в евро или в лева.

Твоят желан автомобил

Използваните изображения и видео материали са примерни. Възможни са различия в техническите спецификации и оборудването на автомобилите. Повече информация за конкретен автомобил ще можете да получите от нас.

Описание

*За предложената конфигурация е ползван нов автомобил с индикативна цена от 50 000 лв. с ДДС. 

Продуктът е приложим само за фабрично нови автомобили предлагани от официалната дилърска мрежа на марките в България.

В случай, че желаете да ползвате продукта Lease Plus с избран от Вас автомобил, моля да се свържете с нас.

onlinestore.interlease.bg / 0800 12 666